İslam’da Mezhepler ve Özellikleri

2 yıl önce
3.730 kez görüntülendi

İslamda mezhepler nelerdir? Mezhepler kaça ayrılır? Mezhepler hakkında bilgi verelim. Hz. Muhammed vefat ettikten sonra ortaya çıkan devletin liderliği sorununda belli bir ayrışma gerçekleşmiştir. Bu ayrışımlar büyük sorun yaratmaya başlamış ve islam dininde mezhepler ortaya çıkmıştır. Bu mezhepler itikadta bir olup detaylar da ayrılık göstermektedirler. Mezhepler şii ve sünni olmak üzere iki ana başlıkta incelenebilir. Sünni mezhepler de kendi aralarında hanefi, safi, hanbeli, maliki olarak 4 başlıkta incelenebilir. Bu yazımızda öncelikle sünni mezheplerden bahsedelim isterseniz.

SÜNNİLİĞİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

  1. Sünniler peygamberin vefatınan sonra halife olan ilk 4 halifenin hepsini tanır.
  2. Herhangi birinin soyunun halifeliği hak ettiği fikri asla yoktur.
  3. Şia daki gibi bir mhdi inanışı yoktur.
  4. Halifelik silsilesi yoktur.
  5. Şiadaki gibi imamların akil kabiliyeti,bilgi ve hikmeti olduğu,günahsız ve hatasız olduğu gibi fikirler sünniler de yoktur.
  6. Hadis külliyatı sadece Hz.Peygamberin sözleri ve eylemleridir. İmamların sözleri ve eylemleri hadis külliyatına girmez.

Sünnilik mezhepleri

HANEFİLİK: Ebu hanife nin başlattığı akım akılcı bir yaklaşım izlerve sünni mezhepler arasında en çok değer verilen mezheptir. Ayrıca Sünni mezhepler arasında en liberal mezhep olarak görülmektedir. Mezhebin kurucusu imam-ı azam ebu hanife olarak bilinmektedir ancak mezhebin gelişmesinde Ebu Yusuf ve Muahammed Bin Hasan eş-şeyban ın rolleri büyüktür.Orta asya ülkelerinde,pakistan,afganistan,Türkiye,ırak ve orta doğu da oldukça yaygındır.

ŞAFİLİK: İsmini el şafi isimli bir fıkıh aliminn isminden alan bir fıkıh okuludur.He ebu hanife den hem de malik ten oldukça etkilenen el şafi aynı zaman da fıkıh usulü ilminin kurucusudur. İtikad da eşariliği takip eden şafi mezhebi mısır, yemen, somali, malezya, hicaz, endonezya gibi ülkelerde yaygın bir mezheptir.

MALİKİLİK: Malikilik ismini fıkıh ve hadis alimi malik bi enes ten almaktadır.Temel fıkıh kaynaklarına bakış açısı hanefiliğe benzemektedir.malikilik özellikle kuzey afrika da ve batı afrika da yaygın olarak görülmektedir.

HANBELİLİK: Adını fıkıh ve hadis alimi olan hanbelden almaktadır.Ahmed bin hanbel aynı zamanda selefilik ekolü içinde yer almaktadır. Hanbelilik akılcı metod ve fikri reddeder. Nitekim ilk dönemlerde eğer bir hususta Kuran da ve sahih hadislerde bir hüküm yok ise sahabeye sahabe de de ayrılık var ise kuran ve hadislere en yakın sahabenin hükmü kabul görürdü. Eğer bunların hiçbiri yok ise ancak zayıf bir hadis var ise zayıf hadisi takip ederler. Eğer bu da yok ise kıyasa başvurulur.

Konularımız arasında olan İslamda Evlilik Nasıl Olmalı? Kuralları Nelerdir? yazı da ilginizi çekebilir.

İslam’da Mezhepler ve Özellikleri Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


buca escortYukarı Çık