trafik cezası ödeme trafik cezası ödeme sgk borç ödeme

Özgürlük Nedir ?

2 yıl önce
956 kez görüntülendi

Özgürlük nedir? Özgürlük çeşitleri ve kavramı hakkında bilgi verelim. Özgürlük tanımı çok geniş bir kavramdır. Aklımıza gelebilecek her durumda her davranışta temelde özgürlük yatar. Özgürlük toplum içerisinde en sık bilinen tabiriyle bir kişinin özgürlüğünün diğer bir kişinin özgürlüğünün başladığı yerde bitmesidir. Günümüzde ise özgürlük insanın hayatını devam ettirebilmesi için nefes alabilmesi yemek yemesi kadar gerekli.

ÖZGÜRLÜK NEDİR KISACA

Özgürlüğün çok fazla türleri vardır. Özgürlük canlı türleri arasında en fazla insanla ilgilidir. İnsanın en önemli özgürlüğü şüphesiz yaşama özgürlüğüdür. Bu hak kendisinde bulunmayan bir bireyin diğer özgürlükleri istemesi imkansızdır. İkinci en önemli özgürlüğü de düşünce ve ifade özgürlüğüdür.

Düşünce özgürlüğü sadece insanlar için olan bir özgürlüktür. Yani bir kişi nerede olursa olsun kendi öz fikrini düşüncesini istediği şekilde söyleyebilme hakkına sahiptir. Kendisini en doğru biçimde ifade edemeyen insanın özgürlüğünden söz edilemez. Özgür düşüncenin içerisinde eleştirel bakış açısı, sorgulayabilme önemli yer tutar.

Bilgi toplumunda yaşadığımız çağda insanın sürekli yeni bilgi edinmesi, öğrenmesi bir gerekliliktir. İnsan ayrıca sosyal bir varlıktır toplum içinde yaşar işte bu yüzden toplumun kalıplaşmış değerlerine aykırı davranamadığı için davranışsal anlamda tam anlamıyla bir özgürlükten söz etmek de mümkün değildir.

ÖZGÜRLÜK KAVRAMI ve ÇEŞİTLERİ NEDİR?

Özgürlüğü kavram olarak ele aldığımızda herkesin kağıt üzerinde özgür olduğu açıktır ama aslında gerçekten de herkesin özgür olmadığı görülmektedir. İçinde bulunduğumuz Dünyada maddiyat bir insanın özgürlüğünü belirlemektedir. Yani kişileri bir yönden maddi sebepler özgür olup olmamaya sürükler. Tabi başka özgürlükler de vardır.

Basın özgürlüğü: Medya kanallarının ve basın kuruluşlarının özgürce haber yapabilmeleri için vardır. Tüm Dünyada basın özgürlüğü sınırları çizilmiş ve insanların haber alma hakkının engellenemeyeceği açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Din ve vicdan özgürlüğüne göre her vatandaş istediği dine istediği inanca istediği mezhebe mensup olabilir buna kimse müdahale edemez. Din konusunda devletler de şeffaf bir bakış açısına sahip olmalıdır.

Yerleşme ve seyahat özgürlüğüne göre ise bir kişi istediği yere yerleşebilir ve istediği yere seyahat edebilir bu da özgürlüklerin olmazsa olmazlarındandır.

Haberleşme özgürlüğü ise her kişinin özgürce dilediğiyle haberleşmesini kapsar ve özel hayatın gizli olması korunmaktadır.

Toplantı hak ve özgürlükleri bir kişinin ya da grubun silah ve saldırı olmadan gösteri yapabilmesini yürüyebilmesini kapsamaktadır.

Sanat ve bilim özgürlüğü ise bu alanda çalışmalar yapma araştırma geliştirme faaliyetlerine katılma özgürlüğüdür.

Hak arama özgürlüğü ise es geçilmemesi gereken önemli özgürlüklerdendir. Bir konuda kendisine karşı yapılan bir olay ya durum karşısında yetkili mercilere başvurarak hakkını mahkemede arama özgürlüğüne sahiptir.

AYDINLANMA ÇAĞI ve FRANSIZ İHTİLALİ

Özgür düşünceye tekrar gelecek olursak tarihte birçok devrimin özgür düşünce sayesinde gerçekleştiğini görmekteyiz. Örneğin Orta çağ Avrupasının Skolastik bir anlayışla hüküm sürdüğü sıralarda yaptığı araştırmalar neticesinde Dünyanın yuvarlak olduğunu savunan Galileo kilise tarafından birçok kez yargılanmış, ev hapsine mahkum edilmiş ama o inatla savunduğu fikrin arkasından gitmiş ve gerçekten de Dünyanın yuvarlak olduğu ortaya çıkmıştır. Keza aydınlanma çağı tamamen özgür düşüncenin ürünüdür. Aydınlanma çağında yazar ve düşünürler o ana kadar alışılagelmiş tüm kalıpları kırarak aklı ve bilimi ve düşünceyi ön plana çıkarmışlardır. Aydınlanma Çağının en önemli etkisi Fransız İhtilaline zemin hazırlamasıdır. Fransız İhtilali o kadar etkili olmuştur ki bilindiği gibi Yeni Çağı bitirip Yakın Çağı başlatmıştır. Bu da özgür düşüncenin gücünü çok net göstermektedir. Fransız İhtilali sadece içinde bulunduğu ülkeyi değil tüm Dünyayı etkilemiş bu akım sonucunda milliyetçilik akımının da büyük etkisiyle imparatorluklar yıkılmış yeni devletler kurulmuştur. Yani genel olarak özetlemek gerekirse eski zamanlardan bu yana insanlar özgür olmuşlar olmaya da devam edeceklerdir. Bu hakkın ellerinden alınması söz konusu olamaz.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


buca escortYukarı Çık