Türk Tarihi ile İlgili Yanlış Bilgilerimiz

2 yıl önce
820 kez görüntülendi

Türk tarihi nasıldır ve ne kadar doğru bilmekteyiz? Peki şu ana kadar okuduklarımız ve araştırdıklarımızın hepsi doğru mudur? Yoksa yanlış bir tarih bilgisine mi sahibiz. Bu yazımda bunlardan bahsetmek istiyorum.

1940’lı yıllardan itibaren gittikçe artan bir şekilde ders kitaplarında ki Atatürk Tarih Tezi doğrultusunda ki bilgiler budanmış, yanlışlarıyla değiştirilmiştir. Bunlar genel olarak şunlardır:

 1. Geçmişte yaşamış 30, günümüzde halen yaşayan 30 olmak üzere tarih boyunca 60 civarında topluluk, ki bunlara günümüzde ki Türk Cumhuriyetlerinin halkları dahil değildir, ders kitaplarında yabancı kavimler olarak geçmektedir.
 2. Türk’ler Orta Asya’da ki büyük iç deniz kurumadan önce yerleşik olarak yaşıyorlardı. İlkim değişikliği sonucu bozkır kültürüne geçtiler.Bu kültür yerleşik kültürden de, göçebe kültürden de çok farklıdır.Türkler bu kültürü yaşarken de çadırın yanı sıra sabit ev yapma geleneğini sürdürmüşlerdir. Kısacası Türk’ler tarihlerinin hiçbir döneminde GÖÇEBE OLMAMIŞTIR.. (Bunu nedenlerini öğretmenlik hayatım boyunca bıkmadan, usanmadan öğrencilerime anlattım.Çok uzun sürer, yeri de burası değil.) Bu yüzden Uygurlar, Orta Asya’da bozkır şartları oluştuktan sonra TAM OLARAK yerleşik hayata geçen ilk Türk boyudur. Ama bu, diğer Türk boylarında sabit ev olmadığı anlamına gelmez.
 3. Türklerde ilk yazı örneği Göktürk kitabeleri değildir. Hunlarda ,Sakalarda bu yazının proto-tip’i kullanılmıştır.Araştırmalar arttıkça Türk’lerde yazı tarihinin çok daha geriye gittiği de ortaya çıkacaktır.

CENGİZ HAN MOĞOL DEĞİL TÜRKTÜR

Cengiz Han ın mezarı açılmış, boy, göz, saç ve ten rengi, kemik yapısı olarak Türk ırkının özelliklerine sahip olduğu ortaya çıkarılmıştır.

Benim çocukluğumda Cengiz’in kurduğu devlet Cengiz Han Moğol Devleti değil, Cengiz Han Türk-Moğol Devleti olarak öğretilirdi. Önceki yazımda Atatürk dönemine ait bilgilerin nasıl zamanla saf dışı bırakıldığını söylemiştim.

Bu devletin adında Moğol adının geçmesinin nedeni etnik değil, ”Osmanlı” adı gibi siyasidir. Cengiz kültür olarak da Türktü. Çünkü Moğollar arasında hüküm süren bir Türk boyuna mensuptu. Cengiz Hanın soyu bazı araştırmacılara göre Şato Türk’lerine, bazı araştırmacılara göre de 24. kuşaktan bir Göktürk sülalesine kadar inmektedir.

Cengizin devletinin halkı da ezici çoğunlukla Türktür. Allahınızı severseniz dünyanın en ıssız yerlerinden biri olan Moğolistanın bugün ki nüfusuna bir bakında, Cengiz Hanın muazzam kalabalık asker ve sivil halkına nasıl Moğol diyebileceğimizi bir düşünün.

Cengiz Han Türkçe de bilirdi. Ama ille de antropoloji diyorsanız, Osmanlı Padişahlarının soyunu sopunu bir araştırın bakalım. Onları Türk kabul ediyorsanız, Cengizi de Türk olarak kabul edeceksiniz.

Cengiz yıktığı şehirleri eskisinden daha gelişmiş biçimde tekrar kurdu. Yine onun soyundan gelen ve burun kıvırdığımız Timur’un devletinde ki bilimsel, edebi, sanatsal faaliyetler de her ne hikmetse Avrupalılar tarafından “Timur Rönesansı“ olarak adlandırılıyor.

Katliam meselesine gelince… Bana dünya tarihinde ki farklı millet, din, mezhepler arasında ki ve hatta aynı millet, din ve mezheplerin kendi içlerinde ki katliamları saydırmayın şimdi…

TAM OLARAK NE ZAMAN ve NERELERE GÖÇ ETTİK?

Türk kökenli toplulukların Orta Asya’dan göç yönleri tarih boyunca uygarlık kurdukları bölgeler eksiktir. Tam olanı şöyle olmalıdır.

 • M.Ö.11.000.Atlantis uygarlığı çok ırklı bir uygarlıktır. Turani izler de vardır.
 • M.Ö. 9.000 Büyük Okyanusta ki deprem sonucunda yok olan Mu kıtasında ki uygarlık çok ırklıdır ve Turani izlere de rastlanmıştır.
 • M.Ö.10.000 Amerika kıtasına ilk Proto-Türk ve Proto-Moğol göçleri
 • M.Ö.8.000 Mezopotamya,Anadolu ve Okyanusya’ya ilk Proto-Türk ve Proto-Moğol göçleri (İlk Sümerler ki bunlara Proto (ön)-Sümerler de diyebiliriz, Huzistan dağlarını aşarak M.Ö.8 binli yıllarda Mezopotamya ‘ya geldiler.)
 • M.Ö.6000 Türk asıllı Sümer’lerin bir kısmı Arap yarımadasının güneyine deniz yoluyla ticaret seferleri düzenleyerek Sami kültürünü etkilediler.
 • M.Ö. 5000 Sümerlerin bir kolu Nil deltasına inerek Mısırda ki yerli halkla Mısır uygarlığının temellerini attılar.
 • M.Ö.4000 Kuzey Çin’e ve Kuzey Hindistan’a ilk Proto-Türk göçleri(Avrupalı tarihçilerin Ârî olarak adlandırdıkları kavimin en azından çoğunluğu aslında Turanî’dir.)
 • M.Ö.3500 Anadoluya Proto-Türk göçleri.Aynı tarihte Okyanusya’ya ikinci Proto-Türk ve Proto-Moğol göçleri
 • M.Ö.2000’li yıllar.Anadolu’ya, Yunanistan’a ve İtalya’ya Türk ırkından bazı halkların göçü. Yunan uygarlığını iki halk yaratmıştır. Bunlardan biri olan Aka’lar Orta Asya kökenlidir. Bugün ki Yunanistan’a bir çok Türkistan kökenli,çalgı, spor dalı, giysi ve geleneği götürmüşlerdir.Diğeri ise Avrupa kökenli Dor’lardır. Dor istilasından sonra sayıları az olan Aka’ların büyük çoğunluğu Batı Anadolu bölgesine göç ettiler.Geri kalanlar Dorların içinde eridi. Batı Anadoluya da zamanla Dor göçleri oldu.Burada ki Akalar da yine Dorların içinde eridiler.Aka’lara diğer Anadolu kavimleri tarafından İyon adı verildi. İlk İyonlar Aka kökenliydi.Bilinmeyen bir tarihte çıkan kuraklık sonucu nüfusu azaltmak için Egede ki Aka ‘ların bir kısmı deniz yoluyla Ege’den ayrıldılar ve İtalya kıyılarında karaya çıktılar.Bunların kendilerine verdikleri diğer bir isimde Etrüsk’tür. Etrüsklerden kalan 94 yazıt Kazım MİRŞAN tarafından Tatarcaya benzeyen eski bir Orta Asya Türk lehçesiyle okunmuştur.Etrüsk’lerin sayısını bilemediğimiz bir kısmının da Atlas okyanusunu geçerek Orta ve Güney Amerika’ya göç etmiş olmaları ihtimal dahilindedir.
 • M.S. 3.Y.YIL. Asya ana karasından Japonya’ya Proto-Türk göçleri.
 • M.S.13. Yüzyıl Cengiz Han’ın oğlu Çuçi Hanın güneybatıya ilerleyen ordusundan bir grup ayrılarak, kuzey doğu yönünde hareket ettiler… Ataları gibi Bering boğazını geçerek Kuzey Amerikaya geçtiler. Bu göç Osmanlı döneminde İngilizler tarafından esir alınarak Atlanta’ya götürülen Meluncanları saymazsak bu kıtaya yapılan son Türk göçüdür. Özellikle Navaho, Nadene ve Apaçi kabileleri bu son göç edenlerin torunlarıdır.

ÖNEMLİ NOT: Türk kökenli toplulukların göç ettikleri bölgelerin büyük çoğunluğu yerli halklarda dolu olan yerlerdir ve çoğunluğu da o halklar içinde erimiştir.

TÜRKLER ANADOLU’YA İLK NE ZAMAN GELDİLER?

Geldik en önemli yanlışa…Yıllardır çeşitli bilim adamlarının uyarıları, kabulleri, şu ders kitaplarında ki muazzam yanlışı hala düzeltmedi. TÜRKLER ANADOLU’YA İLK KEZ 1071’DE GELMEDİLER. MALAZGİRT SAVAŞIYLA İLK KEZ GELENLER MÜSLÜMAN OĞUZ TÜRKLERİDİR.
Bu konudaki ayrıntılı bilgileri. Yine bu makalemle bağlantılı bir başka makalem olan Türklerin Anadoluya Gelişi adlı yazımla paylaşacağım. Hepinize iyi okumalar…

Türk Tarihi ile İlgili Yanlış Bilgilerimiz Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Yorum Yaz


buca escortYukarı Çık