Türklerin Anadoluya Gelişi

2 yıl önce
716 kez görüntülendi

Türkler Anadoluya ne zaman geldiler? Türklerin Anadoluya geliş tarihi nedir? Bunlar hakkında bilgi vereceğim. Onuncu yüzyıldan önceki yüzyıllarda ve bin yıllarda Müslüman olmayan, Oğuz olan veya olmayan, Türkçe konuşan veya Türkçe’yle akraba dilleri konuşan çeşitli Türk ve Türk kökenli topluluklar Anadolu’ya geldiler. Hıristiyan Uz ve Peçenek Türklerinin, Alpaslan’ın tarafına geçmeden önce Bizans ordusunda ne işleri vardı? Bugün Türkiye de 3 Ortodoks Patrikhanesi bulunmaktadır. Rum, Ermeni ve Türk. Peki Türk Ortodoks Patrikhanesinin cemaati Hristiyanlığa yeni geçmiş olan Türklerden mi oluşuyor? Hem de Ortodoks mezhebine…Hiç sanmıyorum.

Türklerin Anadoluya Göçleri

Proto-Türk’lere gitmeye gerek yok. Gelin Anadolu’ya çok daha yeni olan göçlerden söz edelim.

  • M.Ö.1.yy. İskit yani Sakaların bir kısmı Kızılırmak yayı içine yerleştiler.Bunlardan bir kısmı Ankara’nın bugün İskitler denilen bölgesinde bostancılık yapıyorlardı.
  • M.S.3.YY. Türklerin Karsak boyu Kars dolaylarına gelerek bu şehre adlarını vermişlerdir. Karsak adı Kaşgarlı Mahmut’a göre koyun yünü anlamına gelmektedir.
  • M.S.5.Y.Y. Avrupa Hun İmparatorluğu yıkıldıktan sonra bağımsız hareket eden Bulgar boyunun ve Macarların bir kısmı özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine yerleşmişlerdir. Bunların bir kısmı bölgede “Eski Oğuz” olarak tabir edilen Türkler olabilir. Bugün 16.y.y.’a ait Macar tahrir defterlerindeki yer ve şahıs isimlerinin büyük çoğunluğu Güney Doğu ve Doğu Anadoludakilerle aynıdır. (Demo, Çako, Kurti gibi…Birilerinin kulakları çınlasın.) Unutmadan söyleyeyim. Konu konuyu açıyor. Tarih bir derya…Çoluk, çocuk işi değil. 9 Macar oymağının da bir tanesinin adı “Kürt”tür. Bugün Macaristanda 30 dolayında Kürt köyü vardır. Halkı batı Türkçesini unutmuştur. Macarca konuşmaktadır. Kürtçe dediğimiz dil neden o topraklar da oluşmadı acaba? Tabi bütün bunlar isim benzerliği de olabilir.
  • Son şıkta 3 gayri Müslim Türk grubunu bir arada belirteceğim. Hazar Türklerinin bir kolu olan Musevi Karay (Karaim)ların bir kısmı, Rumlarla bir arada yaşadıkları için Rumlaşan ve Ermenilerle birlikte yaşadıkları için Ermenileşen Hıristiyan Ortodoks Türk toplulukları.

Şimdi bakın bu bilimsel verileri aktardıktan sonra kendimce bir yorum yapmak istiyorum. Türk mizah dergilerinde dikkatinizi hiç çekti mi? Türk tipi alabildiğine hırpani çizilir veya çok değil bundan birkaç yıl öncesine kadar popüler sokak kültüründe şöyle bir alay cümlesi yer etmiştiç Yolda yürürken en az 5 m öteye tüküremeyen kişi Türk olamaz diye. Tatil yerlerinde turistlerin ne kabalıklarına tanık oldum. Kendimizi aşağılamak için abartarak kullandığımız o hayali kişiler, bazıları kabul etse de etmese de,son üç makalem boyunca aktardığım bilgiler ışığında Mezopotamya, Anadolu, Roma, Yunan, Çin, Hint uygarlıklarına çok büyük katkıda bulunan hatta bazılarının temelini atanların torunları.

Dedim ya bu konular çok su kaldırır. Benim yazdığım ise bu suyun bir damlası.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Yorum Yaz


buca escortYukarı Çık